Dyslexi barn
Förälder

Dyslexi och barn – 7 bra saker att känna till

Att ha barn med dyslexi är en vanlig oro bland många föräldrar. Idag finns det betydligt mer förståelse och hjälpmedel för barn med denna funktionsnedsättning än tidigare. Uppkomna utmaningar med läs- och skrivsvårigheter kan med